top of page
Yardımcı Şef & Koro Eğitmeni

İş Tanımı

. Boğaziçi Caz Korosu ailesi korolarının (Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, MAGMA Yetişkin Koroları, MAGMA Gençlik Korosu) tüm provalarında, konserlerinde, yurt içi ve yurt dışında katılacağı festival ve yarışmalarda ve tüm hazırlık süreçlerinde aktif görev almak,

. Koroların çalıştığı ve halihazırda seslendirdiği eserlere, yani tüm repertuvara hakim olmak,

. Gerektiğinde genel provaları ve grup çalışmalarını yönetmek, prova planlarını hazırlamak, teorik ve pratik müzik eğitimi içeriği hazırlamak ve gerçekleştirmek**,

. Tüm projelerde sanat yönetmenine, koro şeflerine ve konuk sanatçılara/şeflere müzikal hazırlık için yardımcı olmak,

. Her konuda (çok istisnai durumlar dışında) genel sanat yönetmeni, yönetim kurulu ve koro şefinin bilgisi ve onayı doğrultusunda hareket etmek,

. Tüm korolar için repertuvar araştırması yapmak ve öneriler sunmak, konser/festival/yarışma repertuvarlarını ve sahne düzenlerini hazırlamak,

. Etkinlik mekanlarının prova, performans, seçme, sınav vb. için uygun hale getirilmesini, gerekli ekipmanın sağlanmasını kontrol etmek, gerektiğinde genel koordinatörle birlikte mekanlarla önceden iletişime geçmek ve tüm bu konuların takibini gerçekleştirmek,

. Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı yazışmalara dahil olmak, işbirliği yapılacak sanatçı ve topluluklarla iletişimi yürütmek,

. Seçmelerde sanat komitesine asistanlık yapmak, bu konuda yönetim kadrosu ile birlikte hareket etmek, seçme planlama ve uygulamasında sanat yönetmenine asistanlık yapmak, seçme müfredatının hazırlanmasına katkıda bulunmak,

. Koroların takvimlerine tam uyum göstermek ve kararlaştırılan zamanlamalara uymak,

. Müzik komitesinin doğal üyesi olarak, tüm sanatsal toplantılara katılmak, gerektiğinde toplantı organize etmek ve yürütmek, toplantı gündemi hazırlamak,

. Koro içi sınavların hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi, ödevlerin planlanması ve kontrollerinde aktif görev almak,

. Müzikal arşivin düzenlenmesi, eğitim materyalleri hazırlanması, nota yazımı, ses-görüntü kayıtlarının tasnif ve değerlendirmesi vb. çalışmalara katkıda bulunmak,

. Gerektiğinde, korolara yapılacak olan -müzikal konularla ilgili- sözlü/yazılı duyuruları hazırlamak ve bunları korolarla paylaşmak,

. Yönetim kadrosu ile düzenli, etkin ve açık iletişimde olmak, gerekli hallerde toplantılara katılmak,

. Yönetim kadrosunun verdiği yazılı ve sözlü görevleri zamanında yerine getirmek,

. Koronun müzikal gelişimi için sürekli araştırma ve çalışmalar yapmak, eğitim müfredatı vb. oluşturmak,


 

*Yardımcı şeflerin/koro eğitmenlerinin çalışacağı korolar ve bu korolardaki görevleri Boğaziçi Caz Korosu yönetim kadrosu tarafından değerlendirilerek belirlenecektir.

**Seçmelerdeki performansa göre yardımcı şeflik ya da koro eğitmenliği pozisyonları için adaylara uygun olan pozisyon Boğaziçi Caz Korosu yönetim kadrosu tarafından değerlendirilerek belirlenecektir.

 

Aranan Özellikler

. 18-40 yaş aralığında olmak,

. Üniversitelerin müzik bölümleri öğrencisi/mezunu veya konservatuvar (lise düzeyi) / güzel sanatlar liselerinin müzik bölümleri mezunu olmak,

. Tercihen koro/orkestra şefliği bölümü öğrencisi/mezunu olmak,

. Tercihen en az 1 yıl boyunca çok sesli bir koroda/orkestrada şeflik ya da yardımcı şeflik yapmış olmak,

. En az 1 yıl boyunca çok sesli bir koroda şarkı söylemiş olmak,

. İyi düzeyde piyano çalmak,

. İyi düzeyde müzik teorisi bilgisine ve müzisyenlik becerisine sahip olmak,

. Üst düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisine ve organizasyonel beceriye sahip olmak,

. Disiplinli ve detaylı çalışma becerisine sahip olmak,

. Ekip çalışmalarını yönetebilme becerisine sahip olmak,

. Eleştiriye açık, sabırlı ve pozitif olmak,

. Gelişime ve yeniliklere açık, hevesli, yaratıcı ve enerjik olmak,

. Topluluğun değerlerini tam olarak benimseyerek hem koro üyelerine hem de çalışma arkadaşlarına doğru motivasyonu sağlamak ve liderlik yapabilmek,

. Yoğun tempoya ve esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilmek.

 

Başvuru İçin Gerekenler

. www.magmakoro.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak, (kişisel özgeçmiş ve görevin neden istendiğine dair yazının formdaki ilgili alanlara eklenmesi gereklidir.)

. Varsa koro/orkestra şefliği yaptığınız en az 5 en fazla 15 dakikalık bir prova veya konser videosunun (birden fazla eser içerebilir, tercihen yüzünüzün karşıdan göründüğü) youtube bağlantısını (ad soyad, koro/orkestra, eser ve besteci bilgilerini açıklama bölümünde içerecek şekilde) başvuru formundaki ilgili yere yazmak, (zorunlu değil)

. 1. aşamaya gelirken yazan kişinin ıslak imzasını ve tüm iletişim bilgilerini (telefon, e-posta, adres, çalıştığı kurum ve unvan) bulunduran 2 adet referans mektubu getirmek.

 

Notlar:

1. Başvurular değerlendirildikten sonra tüm adaylara olumlu/olumsuz dönüş yapılacaktır. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylara seçme süreci ile ilgili tüm detaylar e-posta ve telefon ile iletilecektir.

2. Seçmeler 2 aşamalıdır. Adaylar 1. aşamayı geçtikleri takdirde 2. aşamada, daha önceden kendilerine gönderilmiş olan eserleri belirlenen korolar ile çalışacaklardır.

bottom of page