5 Temmuz 2020 tarihli paylaşım:

2020 yılında günlük hayatımıza giren pandemi kelimesiyle hepimiz büyük bir bilinmez içerisindeyiz. Her geçen gün artan araştırma ve bilimsel sununun yanı sıra büyük bir bilgi kirliliği olduğu ve hayatımızı belki de salgından çok belirsizliklerin etkilediği kaçınılmaz bir gerçek.

MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Ailesi olarak ilk günden itibaren, tüm dünyadaki güvenilir kaynaklardan faydalanmaya çalışıyor ve araştırmalarımızı güncel tutmaya gayret ediyoruz. Belirtilen kurallar ölçüsünde, ülke genelindeki normalleşme çalışmalarını göz önünde bulundurarak, aşağıda kaynaklarıyla birlikte paylaşılan başlıkları uygulama kararı aldık.

 

Burada paylaşılan bilgilerin kesin ve değiştirilemez olmadığını, tarafımızdan bir öneri olarak kabul edilmemesi gerektiğinin altına çizmek isteriz. Başlıklar, 5 Temmuz tarihli güncel çalışmaları içermektedir. Her gün yeni bilgiler izlenmekle birlikte koromuz idaresi olarak aldığımız kararlar bizleri bağlamaktadır. Korolarımızı ve koristlerimizi bilgilendirme amaçlı paylaştığımızı belirtmek isteriz.

Dünya Sağlık Örgütünün, WHO (World Health Organisation), henüz kesin bir tedavisi ve aşısı olmadığı için öncelikli önerileri şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Ellerinizi temiz tutun ve ellerinizle yüzünüze dokunmayın,

 • Diğer insanlarla sosyal mesafenizi 1 mt olarak koruyun,

 • Olası semptomları takipte kalın ve ihtiyacınız olursa doktorunuzla görüşün.

Farklı ülkelerin sağlık bakanlıklıkları başta olmak üzere, her ne kadar değişik yol haritaları sunulsa da, yukarıdakiler öncelikli olarak, bazı ek önlemler de uygulanmaktadır:

 • Zorunlu ihtiyaçlar dışında evde kalınması,

 • Kalabalık ve havasız mekanlarda bulunulmaması,

 • İmkanlar dahilindeyse evden çalışılması,

 • Sosyal mesafe kurallarına uyulması,

 • Maske kullanılması.

 

Ülkemizde de 1 Haziran itibarıyla uygulanmaya başlayan normalleşme süreciyle birlikte bazı konularda kısıtlamalar kaldırılmış olsa da, tedbirlerin devam etmesi büyük önem kazanıyor. Özellikle kalabalık topluluklarla hayata geçen koro müziği, hava yoluyla bulaşan bu salgının en çok etkilediği başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Gönüllülükle süregelen bu geleneğin tüm olumsuzluklara rağmen bir çok profesyonel kurum ve organizasyondan daha iyi ayakta kalması belki de temelinde yatan bu “kalpten” bağlılıkla alakalı.


Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler, koro müziğinin yayılmada büyük risk taşıdığını paylaşırken, Avrupa'da yapılan araştırmalarda hava yolunun virüsün yayılmasında önemli bir rol oynayıp oynamadığı belirsiz olduğunu savunmakta. Bu konuda çalışmalar yapılmış olsa da bu konunun kesinliği bilimsel verilerle tam olarak kanıtlanamamıştır. Bu sadece araştırma sonuçlarına değil, aynı zamanda uygulamalar neticesindeki sonuçların gözlemlenmesine de bağlıdır. Yeni Koronavirus’un bir aerosol formunda iletilip iletilemeyeceği gibi cevaplanmamış kalan önemli sorular vardır. Bilimsel yayınlarda bu konudaki görüşler güvenilir ölçüm verilerinin yokluğunda hala büyük farklılıklar göstermektedir. Daha fazlası bilinene kadar, kısıtlama en güvenli eylem yoludur. (https://www.virmus.nl/)

Fiziksel birlikteliğin ve bir arada şarkı söylemenin kaçınılmaz olduğu koro müziğinin, henüz teknolojinin bu konuda yeterli imkanı sağlayamaması nedeniyle, çevrim içi çalışmalarda istenilen verimi alamadığı bir gerçektir. Bu sebeple normalleşme sürecinin başlangıcı üzerinden geçen bir ay ve takip eden yaz tatili dönemini de bir avantaj olarak görerek belli kısıtlama ve önlemlerle prova ve etkinlikleri aşağıdaki şekilde organize etmeye başlıyoruz.

 

MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Ailesi olarak geride bıraktığımız karantina dönemini nasıl değerlendirdiğimizi  buradan okuyabilirsiniz.

 

Önümüzdeki süreçte, olasılıkları göz önünde bulundurarak, önlemlerimizi 4 farklı fazda gruplamayı uygun bulduk:

A- Normalleşme Fazı: (Ekim 2020-Ocak 2021 / Pandemi olmasa başlamayı düşündüğümüz standart güz dönemi) Normalleşme sürecinde belirlenen kuralların uygulandığı dönem.

B- Ara Faz: (Şubat 2021-Haziran 2021 / Pandemi olmasa devam etmeyi düşündüğümüz bahar dönemi) Normalleşme sürecinde belirlenen kuralların, genel gündem ve bakanlıktan gelen gelişmelere göre kademeli olarak esnetileceği süreç.

C - Standart Faz: Tedavi ve aşının bulunmasıyla birlikte devam edecek standart süreç, eski normal.

D - Acil Durum Fazı: Tedavi ve aşı araştırmaları devam ederken, yayılma hızında ikinci dalganın ortaya çıkması veya olabilecek ciddi alarm durumlarında uygulanması gereken yöntemler ve süreç.

Aşağıda detaylandırılan konu başlıklarına göre süreçler ve ilgili süreçlerde uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Özellikle A ve B fazlarındaki düzenlemeleri içermektedir. C - Standart Faz zaten alıştığımız uygulamalar olduğu için o zaman verilecek bilgiler ışığında yönlendirmeleri içerecektir. D - Acil Durum Fazı ise yeni bir dalgayla tüm fiziksel uygulamaların iptali ve yeniden çevrim içi çalışmalara geçişi kapsamaktadır. Bu sebeple tüm süreçlerde istisnasız yapılması gereken bilgilendirmeler büyük önem taşımaktadır.

 • Her şeyden önce, tüm önlemlerin başta görevli ekibe, koristlere ve velilere detaylı ve net bir şekilde açıklandığından emin olunması gerektiği için detaylandırılan kuralların ve bilgilendirmelerin e-postayla tüm koristler ve yakınlarıyla paylaşılması,

 • Özellikle prova ve seçmelerde görev alacak yönlendirici kişilerin eğitilmesi. (Bu bilgilendirmelerin yazılı olmasının yanı sıra çevrim içi buluşmalarda denemeleri alınır.)

 • Fiziksel çalışmaların yapılacağı tüm mekanlarda, resmi kurumlarca onaylanan ikaz işaretleri ve yönlendirmelerin uygun şekilde kullanılması.

A- Normalleşme ve B- Ara Faz: 

 

ZAMANLAMA: 

 

Her türlü etkinlik ve çalışmanın giriş/çıkış saatlerinin, birbiriyle çakışmayacak şekilde düzenlenmesi,

Prova saatlerinin, çalışma mekanlarındaki yoğunluğun yanı sıra, iş çıkış saatlerindeki toplu taşıma araçlarının kalabalıklığı gibi dış unsurlar da göz önünde bulundurularak revize edilmesi,

Özellikle A fazından B fazına geçişte buluşmaların dönüşümlü olarak, 1 hafta çevrim içi 1 hafta fiziksel olarak yapılması.

ORTAK MEKAN KULLANIMI:

 

 • Prova mekanı dışında kullanılan ortak alanlar da risk taşıdığı için, bahçe koridorları ve fuayede sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olacak işaretlerin kullanılması,

 • Teması en aza indirmek adına, ortak kullanım alanlarının ayırıcı görevindeki kapıların açık bırakılması,

 • İmkan varsa, koristlerin çalışma alanlarına girmeden önce, temizlik ve kişisel hijyen kurallarına uyduklarından emin olmak adına “bekleme salonları” oluşturulması,

 • İlgili mekanlardaki insan trafiğini en aza indirmek ve yönetmek için, “Binanın çevresinde saat yönünün tersine doğru hareket etmelerinin sağlanması (Bu sayede tek yönlü bir akış oluşuyor ve insanlar birbirlerine çarpmıyor ya da trafik sıkışıklıklarına neden olmuyorlar.) 

 • Giriş ve çıkışta farklı kapıların kullanılması,

 • Prova ve etkinliğin yönlendirilmesinden sorumlu görevliler bulundurulması,

HAVALANDIRMA:

 

 • Pencerelerin hava koşullarının izin verdiği ölçüde açık bırakılması, mümkün olduğunca çok havalandırma olması,

 • Havalandırma sırasında insanların odada bulunmadığından emin olunması; bu mümkün değilse insanların havanın akış yönünde birbiri ardına hava akışında oturmasının önlenmesi,

 • Klima, fanlar, bina iklim kontrolü: Odadaki havanın devridaiminden olabildiğince kaçınılması, (Dışarıdaki havayı içeri çeken ve iç mekana girmeden önce soğuyan klima sistemleri kullanılabilir.)

 • Uzun süre kullanılacak çalışma mekanlarında iki çalışma arasının asgari 24 saat olması

 

MEKAN TEMİZLİĞİ:

 

 • Sağlık Bakanlığını detaylı olarak belirttiği kriterlere uygun şekilde; sıkça kullanılan her obje ve mekanın kullanım günlerinde en az iki kez temizlenmesi,

 • Sandalyeler ve müzikal aletlerin temizliğine özen gösterilmesi ve sadece sorumlu/ismi belirtilmiş kişilerin kullanmasının sağlanması. (Prova sandalyelerinin kullanımı her koro için korist isimlerine göre yapılacaktır.)

HASTALIK TAŞIYICILAR İÇİN ÖNLEMLER:

 

 • Herhangi bir hastalık belirtisi olan kişilerin kesinlikle evde kalması ve provalara sadece çevrim içi katılım sağlaması,

 • İnsanlar hastalığın semptomlarını göstermeden de taşıyıcı olabildiğinden, herkesin potansiyel bir taşıyıcı olarak değerlendirilerek dikkatli olunması,

 • Hasta olan hiç kimsenin (hafif soğuk algınlığı semptomları, tat ve koku alma duyusu kaybı vb. belirtiler gösteren) hiçbir koşulda fiziksel buluşmalara gelmemesi,

 • Hasta olan biriyle iletişim kuran, hasta olan biriyle yaşayanların da çalışmalara sadece çevrim içi katılması.

SOSYAL MESAFE:

 

 • Çalışmalar için belirtilen standart sayılarda kişi sayısının aşılmaması, (Büyük mekanların olmadığı durumlarda ekipler gruplara ayrılarak parça parça çalışabilirler. Uygun mekan sağlanması durumda kişi sayısı ayarlamaları yapılabilir.)

 • Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte en az 2 metre (kişi başı 4m2) mesafe düşünülerek, kişi sayısı ve mekan alanı hesaplanmalı,

 • El sıkışmak veya birbirlerine sarılmak gibi fiziksel temastan kaçınılması,

 • Çalışmalara katılacak tüm ekip üyelerin girişte ateşlerinin ölçülmesi,

 • Bakanlıkça belirtilen yasak ve kurallara kesinlikle uyulması sağlanmalıdır.

 

ÇALIŞMA & PROVA KURALLARI:

 

 • İmkanlar ölçüsünde açık havada, kurallara uygun şekilde provaların alınması,

 • Koristlerin piyano ve her türlü müzik aletini kullanmasının net şekilde engellenmesi,

 • Katılım saatinden en az15 dk önce mekana varılması ve kişisel hijyen önlemlerinin alınması,

 • Provalara katılan kişilerin giriş ve çıkışları mevcutta kullanılan kişisel kart sistemi ile gerçekleştirilmesi, (Olası bir bulaşma durumunda veri elde edilmesi adına, kimin kimlerle nasıl temas ettiğinin anlaşılması önemli.)

 • Önceden belirtilecek oturma düzenine uyulması,

 • Prova birkaç gruba ayrılırsa, odanın yukarı ve aşağı teçhizatı için her grup arasında en az 15 dakika "tampon süresi" eklenmesi,

 • Provalara misafir kabul edilmemesi,

 • Provala ve çalışmalarda yapılan motivasyon oyunlarında fiziksel temas ve solunumla oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması,

 • Koreografi çalışmaları ve ses açma gibi fiziksel hareket ve solunumu hızlandıran durumlarda sosyal mesafe kuralları konusunda daha geniş çemberin oluşturulması, (Normal mesafe 1.5 mt ise, koreografi için 3mt)

 • Kullanılmış kişisel temizlik ve hijyen malzemelerinin belirtilen çöp kutularına atılması,

 

SEÇMELER:

 

 • Genel durumu gözlemlemek ve herhangi bir risk almamak adına çevrim içi gerçekleştirilmesi.

EŞYA KULLANIMI VE PAYLAŞIMI:

 

 • Kişisel hiçbir eşya diğer insanlarla paylaşılmamalıdır. (Paylaşılan aletler, elden ele uzatılan kalemler, yiyecekler vb.)

KİŞİSEL HİJYEN:

 

 • Temel hijyen kurallarına uyulması ve kontrolü,

 • Provadan önce ve sonra ellerin yıkanması,

 • Hapşırırken veya öksürürken ağzı kapatmak için tercihen bir kullan-at peçete, peçeteye erişim yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması,

 • Yüz maskelerinin kullanımı zorunludur. (Küçük ipucu: tıbbi mavi/yeşil maskelerle daha iyi nefes alabilir ve oldukça iyi şarkı söyleyebilirsiniz.)

PSİKOLOJİK DESTEK VE DURUŞ:

 

 • Pozitif yaklaşım ve doğru bilgilere ulaşımın sağlanması,

 • Akşam haberleri ve sosyal medya kullanımından sonra endişeli iseniz, kullanımı kontrol altına almak!

 • Odağı şu anda tutmaya özen gösterilmesi,

 • Fiziksel aktivite zihinsel sağlığı korumak için en büyük aracımız olmaya devam ediyor ve bundan faydalanılması,

 • Nefes alma, meditasyon ve topraklama egzersizlerinin tavsiye edilmesi.

 

TOPLANTILAR:

 

 • Tüm toplantıların belli bir süre daha çevrim içi yapılmaya devam edilmesi.

 

KONSER & ETKİNLİKLER:

 

 • “Canlı akış” kaydedilmiş konserlerin paylaşılması,

 • Açık hava konser ve dinletilerinin yapılması,

 • Sanal koro projelerinin planlanması,

 

ŞARKI SÖYLEMEK TEHLİKELİ Mİ? (Avrupa Koro Federasyonu Temmuz 2020 Basın bülteninden alıntıdır. Çeviri: Recep Gül)

 

Karantina koşulları Avrupa çapında yavaş yavaş gevşetilip normal hayata geçilirken spor gibi grup aktivitelerinin önce açık hava, sonra iç mekanlarda gerçekleştirilmesine izin verilmeye başlandı. Ancak bazı korolar içinde toplu enfeksiyona neden olan “süper bulaştırıcı”ların (virüsü normalin çok üstünde yayabilen kişiler) varlığına dair haberler birçok hükümetin koro provalarını ve bütün açık hava ve kapalı mekan performanslarını yasaklama yönünde karar almasına neden oldu. Şurası unutulmamalıdır ki, bu enfeksiyonların hepsi karantinanın başlamasından çok kısa bir süre önce gerçekleşmiştir. Tekrar provalara başlayan korolarda, (Norveç’te Nisan sonundan itibaren) diğer tüm grup aktivitelerinde uygulanan hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla beraber, ekstra bazı güvenlik önlemleri (örneğin şarkıcılar arasında daha fazla mesafe) uygulandığı takdirde bilinen hiçbir enfeksiyon vakasına rastlanmamıştır. 

 

Toplu şarkı söyleme, özellikle nefes alma problemi yaşayan ve akciğer fonksiyon bozukluğu olanlara önerilen, bağışıklık sistemini aktif olarak destekleyen bir etkinliktir. Bu önemli etkinlik, birkaç küçük koroda görülen ve virüsün yayılımının ‘şarkı söyleme’ aktivitesinin kendisinden kaynaklandığına dair yeterli bilimsel kanıt olmayan örnekler gerekçe gösterilerek  birden ‘tehlikeli’ olarak etiketlenmeye başlandı. Avrupa Koro Federasyonu - Europa Cantat bugüne kadar COVID-19 ile ilgili yapılan tüm bilimsel araştırmaları https://cutt.ly/9u4VZ5h bağlantısından erişebileceğiniz dökümanda toplamaktadır. Bilim her neyi kanıtlarsa kanıtlasın tehlikeli olan şarkı söyleme aktivitesi değil, COVID-19’un kendisidir. 

C - Standart Faz:

 

Yeni normalimizi henüz bilmediğimiz için, tedavi ve aşı bulunsa bile tüm hayatlarımızı sosyal ve ekonomik anlamda etkileyen önemli bir süreç yaşadık. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”, bunu iyi ya da kötü olarak değerlendirmektense sağlığımızla ilgili iyi bir gelişme olacağını düşünmek ve geçen dönemden dersler çıkarmak büyük önem kazanacaktır.

“Normalleşme süreci” bile yeni tanıştığımız bir terim ve koroların bu süreçten nasıl etkileneceklerini öngöremediğimiz için, yaz sonuna kadar yaşayacağımız süreci takip etmek, A ve B fazlarının gelişimini değerlendirmek ve bu faz için bilgi paylaşımı yapmak daha sağlıklı olacaktır.

D - Acil Durum Fazı:

 

Öneriler:

 • Her prova / sınıf toplantısı için ayrıntılı bir plan oluşturulması, böylece talimatlar uygulanarak sorunsuz bir şekilde girip çıkılabilmesi,

 • Video konferans platformu hakkında detaylı bilgi paylaşılması,

 • Sınıf toplantılarınızı / provalarınızı korumak için uygun güvenlik ayarlarının etkinleştirilmesi,

 • Koristlerin sorularını iletebilmesi için çalışmalarda zaman ayrılması, böylece kendilerini ifade etmelerinin ve çalışmaya ilgili kalmalarının sağlanması,

 • Ekiple yeni eserler çalışılmaya başlanacaksa daha kolay parçaları çalışabilirsiniz.

 • Edinilen tecrübelere göre teknik problemlerin öngörülebilmesi ve bu problemlere alternatif çözümler planlanması,

 • Koristlerin hayatlarının müzikal ve müzikal olmayan yönlerini paylaşmaları için fırsatlar sağlanması,

 • Sanal provalarının hızını ve bilişsel yükünü değiştirmek amacıyla koristler arasında tartışma süresine izin verilmesi,

 • Teknolojiyi kullanma konusunda endişeleriniz varsa, birlikte çalışabileceğiniz bir uzmandan destek alınması.

Semptomlar:

En Yaygın Semptomlar:

 • Ateş

 • Kuru öksürük

 • Yorgunluk

 

Daha Seyrek Görülen Semptomlar:

 • Ağrı ve sızı

 • Boğaz ağrısı

 • İshal

 • Konjunktivit (Gözlerde kaşıntı, akıntı, batma)

 • Baş ağrısı

 • Tat alma veya koku duyusunun kaybı

 • Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

 

Ciddi Semptomlar:

 • Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

 • Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

 • Konuşma veya hareket kaybı

 

 1. Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım almanızı, doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla aramanızı tavsiye ederiz..

 2. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişilerin tedavi süreçlerini evde geçirmeleri önerilmektedir.

 3. Virüsle enfekte olan kişilerin ortalama 5-6 gün içerisinde semptomları göstermeye başladığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilmektedir.

 

Aşağıdaki bağlantılardan, sadece COVID-19 Pandemisi’yle ilgili değil, aynı zamanda karantina dönemi ve sonrasında uygulanabilecek çevrim içi çalışma metotlarıyla ilgili kaynaklara da ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar ve Faydalanılabilecek Birtakım Bağlantılar:

*Bağlantıları takip ederek aşağıdakilerden çok daha fazla kaynağa ulaşmanız da mümkün.

 

https://www.who.int

https://ifcm.net/

https://europeanchoralassociation.org/

https://europeanchoralassociation.org/wp-content/uploads/2020/03/Statement_Covid-19.pdf

https://docs.google.com/document/d/1QHhJbirrbPWQ6CFxbj-uy_3QwjNvXlPptchFvVoLlHg

https://acda.org/wp-content/uploads/2020/06/ACDA-COVID-19-Committee-Report.pdf

https://www.choralcanada.org/index.html

https://www.royalchoralsociety.co.uk/

https://www.virmus.nl/

https://www.drheathernelson.com/singingandcovid19

https://www.singireland.ie/covid-19/sing-ireland-covid-19-update-1

https://www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/kinderstimme

https://www.coronamusicians.info/

https://www.abcd.org.uk/Resources/COVID-19

https://www.ktb.gov.tr/

https://www.saglik.gov.tr/

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID-19_SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf

5 Temmuz 2020 tarihinde sizlerle paylaşmış olduğumuz ve aşağıda detaylarını bulabileceğiniz yazımızın ardından normalleşme sürecinin 6 ayını daha geride bıraktığımız şu günlerde, 1 Ocak  2021 itibarıyla 2020-2021 sezon planlarımızı hem koristlerimizle hem de siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik.


Önceki yazımızda 2020-2021 sezonu ilk dönemini 1 hafta fiziksel ve 1 hafta çevrim içi çalışma olacak şekilde planladığımızı belirtmiştik; fakat içinde bulunduğumuz dönemde yapılan araştırmaların henüz net bir sonuca ulaşamamış olması, maalesef sayısı günden güne artan vakalar ve artan tedbirler çerçevesinde sezon boyunca (Haziran 2021'e kadar) çalışmalarını çevrim içi olarak gerçekleştirme kararı aldık. Bu kararımızın temel amacının en başta tüm ailemizin sağlığı ve huzurlu bir ortamda müzik yapabilmesi olduğunu belirtmek isteriz.

İstanbul / Turkey - info@bogazicicazkorosu.com

2012'den bu yana

Yücel Kültür Vakfı

tarafından çalışma mekanı için destek verilmektedir.